ЧЛЕНСТВА


КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ)

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) е най-голямата работодателска организация на бизнеса в България. КРИБ обхваща компании, които общо генерират около три-четвърти от брутния вътрешен продукт и от износа на страната. КРИБ е член на Международната търговска камара (ICC).


Посети сайта

Gaming Standards Association (GSA)

Gaming Standards Association (GSA) е международна търговска асоциация, която подпомага дейността на игралните производители, доставчици, оператори и регулатори. GSA спомага за идентифициране, формулиране, разработка, насърчаване и прилагане на отворени стандарти, необходими за развитието на иновациите, образованието и комуникациите, в полза на напредъка на цялата индустрия.


Посети сайта

Association of Gaming Equipment Manufacturers (AGEM)

Асоциацията на производителите на игрално оборудване (AGEM) е международна търговска асоциация, представляваща производителите на електронни устройства за игри, системи и компоненти за игралната индустрия. Асоциацията се е посветила на подпомагане на интересите на производителите на игрални съоръжения в целия свят. Чрез политически действия, сътрудничество с търговски изложения, разпространение на информация и добро корпоративно партньорство членовете на AGEM работят съвместно в полза на всяка компания в рамките на организацията.
Асоциацията работи по въпроси, свързани с образование, представителство на търговски изложения, регулация, производствени и лицензионни стандарти, като насърчава разширяването на отговорната игра в полза на своите членове и на индустрията като цяло.


Посети сайта

National Indian Gaming Association (NIGA)

Националната индианска игрална асоциация (NIGA) е създадена през 1985 г. като организация с нестопанска цел. Тя обединява 184 индиански народа заедно с други асоциирани членове без право на глас, представляващи организации, племена и компании от цялата страна, които работят в областта на индианския игрален бизнес. Общ ангажимент и цел на NIGA е да работи за прогреса на индианските народи - икономически, социален и политически. NIGA действа като клирингова къща и предоставя образователен, законодателен и обществен ресурс за дейността на племената, политиците и обществеността по въпроси, свързани с индианския игрален бизнес и развитието на племенните общности.


Посети сайта

Latin American Gaming Association (ALAJA)

Латино-американската игрална асоциация (ALAJA) се наложи като естественият представител на игралната индустрия за целия регион. Съчетавайки търговски ръст с иновативни идеи, асоциацията е пионер в налагането на програмата за Отговорна игра и в насърчаването на корпоративната отговорност в индустрията.
Мандатът на членовете, наред с ясните цели и решимостта на управителния съвет на ALAJA по отношение на социалната отговорност на бизнеса, мотивира асоциацията да организира конференции, посветени на превенцията на прането на пари и борбата с незаконните игри - основни теми, които са предмет на постоянен интерес от страна на представителите на игралната индустрия в региона.


Посети сайта

Bulgarian Trade Association of Manufacturers and Operators in the Gaming Industry (BTAMOGI)

Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ) е създадена през 1992 г. като независима, доброволна организация с нестопанска цел, обединяваща производители, вносители и разпространители на игрално оборудване, сервизни организации и организатори на хазартни игри.
БТАПОИИ е основният представител на компаниите, свързани с игралната индустрия в България, и работи в защита на интересите на своите членове. Асоциацията обединява операторите на 40 от най-големите игрални зали и 70 % от производителите на игрално оборудване в страната. Членове на БТАПОИИ са компании с над 15-годишен опит в сферата на игралната индустрия в страната и чужбина. БТАПОИИ е член на EUROMAT (Европейската асоциация на игралната и развлекателната индустрия), на Европейската асоциация за изследване на хазарта, Американската асоциация на производителите на игрално оборудване и др.
От момента на своето създаване асоциацията счита за своя основна отговорност да участва в процесите на утвърждаване на законите за регулацията на игралния бизнес в България.


Посети сайта

Bulgarian Trade Commercial Chamber (BTTC)

Българската търговско промишлена палата (БТПП) е неправителствена обществена организация, която подкрепя, поощрява и представлява интересите на своите членове и допринася за развитието на международното икономическо сътрудничество. Тя се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. БТПП се стреми да установи етични взаимоотношения в бизнеса.


Посети сайта

"Казино Технологии" е спонсор на EEGS Майсторски клас, BEGE Кариерен център, Slot Academy, както и други образователни програми за индустрията.