ОТГОВОРНА ИГРА


НАШИТЕ ИНИЦИАТИВИ

Ние отчитаме, че хазартът може да се превърне в проблем за обществото, ако се стигне до крайност, и че този факт не може да бъде игнориран. Компанията заема активна позиция чрез насърчаване на отговорната игра сред своите клиенти и обществото като цяло.

Ние подкрепяме социално отговорните инициативи на БТАПОИИ (Българска търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия), както и научноизследователски и здравни организации на национално и международно ниво.

За допълнителна информация по въпросите на проблемната и социално отговорната игра, посетете следните сайтове:

Национален съвет по въпросите на проблемната игра (САЩ): www.ncpgambling.org

Български информационен портал за Отговорна игра: www.otgovorna-igra.com