GAME SUITES


Продуктовата линия с тематичните групи игри (Game Suites) се базира на концепция, при която се предлагат серии от игри, обединени от обща игрална тема, символи и герои. Героите могат да бъдат включени с различни свои роли във всяка игра, като по този начин се създава връзка между отделните игри, с възможност историята да се развива и интересът на играчите да се поддържа с преминаването от една игра в друга, което създава усещането за общност и социално взаимодействие сред посетителите на казиното, когато играят в тези тематични групи.

Като добавена функция игрите, свързани в тематичните групи, са включени и към външна джакпот система, също тематично брандирана, с 3D визуализация и оригинални джакпот табла, което допълнително засилва привлекателността им за играчите.