SCARAB STONE

SCARAB STONE


Спечелете несметни богатства с магическия камък на скарабея!

Волатилност:

Барабани: 5

Печеливши линии: 25

Процент на изплащане:
95,80%/ 94,35%/ 93,70%/ 92,25%/ 91,30%/ 90,60%/

Максимална печалба: 1000

Играй онлайн

Бонуси и опции

  • 3, 4 или 5 скатера стартират 7 Безплатни игри
  • По време на първите 6 Безплатни игри, всеки жокер паднал се на екрана оставя "отпечатък" на позицията на която се е паднал и през седмата безплатна игра малките отпечатъци се превръщат в пълноценни жокерни символи

Джакпоти

Linked Progressive

Stand Alone Progressive

Linked Mystery

Alchemic Fusion Mystery

QCM

Запазени знаци

SAS 6.02 interop approved

Хардуерна платформа: Tough Rider

Credit multi denomination

Хардуерна платформа: Tough Fighter

Поддръжка на езици: Английски, Руски, Испански, Български, Румънски

Версия Категория Лаб / Серт. No Език Сериен номер Характеристики

Играта е включена в комплектите: