en bg
Социални мрежи

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА

СИТИ ГЕЙМИНГ “АД

За нас: 

СИТИ ГЕЙМИНГ “АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Илинден, ул. Кукуш №7, с ЕИК: 130134141, тел:+359 2 8129482; e-mail: dpo@ctgaming.com, е акционерно дружество и като такова обработва наред с други данни и лични данни на своите служители и потенциални клиенти. Възможно е „СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД , да събира лични данни за Вас, когато използвате корпоративния сайт или изберете услугите на компанията. Сайтът предлага корпоративна информация и задължителна по закон информация относно Дружеството и дружествата от неговата икономическа група.

 

1. Контакти с Длъжностното лице по защита на данните на „СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД: 

e-mail: dpo@ctgaming.com

Р. Гаджалова

Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“ е да бъдете информирани как “СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД, обработва Вашите данни и какви лични данни би събрала за Вас, с каква цел, срок и респективно какви са Вашите права.

Сигурността на данните, които сте поверили на „СИТИ ГЕЙМИНГ“АД, е важна за компанията, ето защо „СИТИ ГЕЙМИНГ‘ АД, защитава Вашите данни, като прилага всички подходящи технически и организационни средства, с които разполага, за да не допуска неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

1. В тази Политика може да намерите информация за това:

В случай на въпроси, Винаги може да се обърнете към нас на имейл dpo@ctgaming.com, а ние ще отговорим в рамките на 2 работни дни.

 

Информираме Ви, че ако данните се обработват незаконосъобразно, по настоящото законодателство имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни -София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, или www.cpdp.bg.

 

 

2. Каква информация събира „СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД, от Вас и защо?

Уведомяваме Ви за най-новите ни продукти и събитията, свързани с компанията и се стремим да подобрим предлаганите от нас продукти и решения.

Конкретни причини, поради които събираме лични данни, са:

Личната информация е необходима на „СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД, за непосредствена комуникация с клиентите, за предоставяне на отговори на зададени от тях въпроси и изпълнение на заявени техни искания.

Личните данни ще бъдат използвани само при дадено съгласие от клиента и за целите на директния маркетинг чрез електронна поща.

При изпратено на сайта запитване за продукт е възможно да се наложи пряка връзка с клиента за получаване на допълнителна информация, необходима за обработка или изпълнение на подадена заявка.

 

3. Какви лични данни събираме?

Посетителите на уебсайта на „СИТИ ГЕЙМИНГ“АД могат да го използват за информационни цели, без да предоставят лична информация и да се идентифицират пред „СИТИ ГЕЙМИНГ“АД. В случай обаче, че желаете да бъдете информирани и да получите всички новини, свързани с компанията, е необходимо да създадете профил. В него можем да съхраняваме следната информация за Вас:

 

Данни за контакт: име и фамилия, адрес, телефонен номер, имейл адрес(и).

 

Цел на събирането на информацията: подобряване на начина, по който комуникираме продуктите и услугите си към Вас - нашите потребители и повишаване на информационната сигурност.

 

Основание за обработка на данните:

СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД, не събира и не обработва лични данни, които не са предоставени лично от субекта на данни на нас или оторизиран наш партньор.

 

4. Обработване на данни въз основа на законен интерес на „СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД:

5.Създаване и функциониране на канал за вътрешно подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;

6.Как защитаваме информацията Ви?

СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД се ангажира със защитата на личните данни на посетителите на сайта. Ние и нашите партньори работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции за защита на вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните.

СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД полага максимални усилия и предвижда подходящи мерки за предотвратяване и минимизиране на рисковете от неоторизиран достъп, неправилно използване и неточности на лична информация.

 

7. На кой можем да предоставим информацията Ви?

Обръщаме специално внимание, че „СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД може да предоставя обобщена статистика за клиенти на дружеството, тенденциите в трафика, както и свързаните със сайтовете ни информация на доверени трети страни, но тази статистика не включва лична информация.

Компании, които ни помагат да анализираме поведението Ви и начина, по който взаимодействате с продуктите и услугите ни (Google, SurveyGizmo).

Компании, които могат да ни помогнат в разпространението на маркетингова и рекламна комуникация – пряко (имейли – MailChimp) или непряко (Google, Facebook, LinkedIn).

 

 

СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД не предоставя информацията Ви на компании, за които не сме проверили, че спазват изискванията по новия регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation). В случай, че имате подозрения за некоректни практики във вече споменатите компании, молим да ни сигнализирате, за да можем да извършим повторна проверка, на: dpo@ctgaming.com.

 

8.Как събираме информация?

СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД събира лични данни през следните канали и по следните поводи:

Ако се свържете с нас директно, чрез:

9.Какви принципи спазваме при събирането, съхранението и обработката на лични данни?

СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД не купува лични данни от посредници и други подобни компании, нито продава лични данни на клиентите си.

СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД по своя собствена инициатива или по искане на клиента ще попълва, редактира или заличава всяка непълна, неточна или остаряла лична информация, запазена във връзка с експлоатацията на сайта.

Съгласно действащото законодателство непълнолетни лица не могат да изпращат информация чрез сайта на „СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД. В случая е необходимо съгласие на родител или настойник, дадено преди подаване на информация към „СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД. Съгласието на родителя / настойника се предоставя отново чрез сайта.

 

Принципите, от които се водим при работа с лични данни, за:

 

10. За какъв срок съхраняваме личните Ви данни?

С цел предоставяне на максимално адекватни услуги и изпълнение на задълженията си към държавните органи , съхраняваме личните Ви данни за период, не по-дълъг от законово изисканото или периода на ползването на продуктите и услугите ни (но не повече от 3 години или за периода посочен с основния договор).и

Какви са вашите права?
Вие имате право на:

СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД ще се съобрази с желанието на потребителите си да бъдат забравени - да изтрием цялата съхранявана от нас неанонимизирана информация - когато:
личните данни повече не са ни необходими за целите, за които са били събирани или обработвани, няма друго правно основание за обработването на личните данни.

СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД си запазва правото на налагане на административна такса в случай на прекомерен брой искания или подозрения за некоректна практика.

11.Какви са правата на „СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД?

СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД, си запазва правото да променя или изменя по всяко време тази Политика за защита на личните данни, да променя, модифицира или откаже достъп до сайта, или неговото съдържание без предварително уведомление. Препоръчително е настоящият сайт да се посещава по-често, за да бъдат преглеждани актуалните условия, които се считат обвързващи за клиента.

 

Политика за бисквитки

12. Какво представляват бисквитките?

В някои секции на Интернет сайта се използват cookies/бисквитки. Бисквитките не са вируси и следователно не представляват каквато и да било заплаха за вашия компютър. Cookies представляват алфанумерични идентификатори, които ние прехвърляме на твърдия диск на вашия компютър, което помага на нашите сървъри да разпознаят вашия компютър, когато ни посетите отново, за да Ви бъде по-лесно да навигирате из нашия Интернет сайт и да можете да оползотворите максимално посещението си. В менюто Помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който Вашият браузър приема или  отхвърля нови cookies или начинът, по който Вашият браузър Ви съобщава кога получавате нова cookie, без значение кое счетете за по-удачно.

Настройки на бисквитки:

Всеки потребител може да реши дали да приеме или не бисквитки. Потребителите могат да настроят браузъра си така, че да позволят бисквитки само в отделни случаи, изключвайки приемането на бисквитки за всички или определени случаи и да активират автоматично изтриване на бисквитките, когато затворят браузъра. С тези настройки, потребителя все още може да има пълен достъп до нашия уеб сайт, обаче предпочитанията трябва да бъдат ръчно настройвани при всяко посещение и е възможно някои функционалности да не работят оптимално.

Съществуват два основни вида бисквитки:

Сесийни” и „Постоянни”

Сесийните бисквитки остават в браузъра ви само по време си сесията (докато разглеждате уеб страницата), т.е. докато не напуснете уебсайта.

Постоянните бисквитки остават съхранени в браузъра ви след приключване на сесията, освен ако не са изтрити от вас.

Съществуват различни категории бисквитки, според тяхното предназначение а именно:
„Функционалност” - позволяват да се запомнят всички избори, които правите относно уебсайта (например промени в размера на текста, персонализирани страници) или да активирате услуги като коментиране на блог.

Предпочитания“ - събират информация за използването на уебсайта, посетените уеб страници и всички съобщения за грешки, не събират лична информация а събраната информация се обобщава така, че тя да е анонимна. Бисквитките за ефективността се използват, за да подобрят начина, по който даден уеб сайт работи.

Маркетингови“ - събират информация за навиците Ви при сърфиране в интернет, включително сайтовете, които посещавате, за да можем да Ви предлагаме продукти, които смятаме, че може да са подходящи за Вас (напр. чрез банери и други реклами във Фейсбук и други сайтове, които посещавате).

Статистически“ - събират само анонимизирана информация, за това как потребителите използват уебсайта, напр. кои части от уебсайта се посещават най-често.


GDPR и Вашите права според законодателството на ЕС

Общият регламент за защита на личните данни (The General Data Protection Regulation) “GDPR”, (Регламент (ЕС) 2016/679) дава някои нови права на жителите на Европейския съюз и засилва влиянието на някои от вече съществуващите.

Тъй като използването на “бисквитките”, поставени на сайта, позволява идентифицирането на компютър, устройство или личността, която го използва, според GDPR, това са лични данни, следователно, Политиката за сигурност се отнася за всякакви видове лични данни, събирани от потребителите.

Политика за обработване на “бисквитки“ промени и актуализации
Запазваме правото си да променяме и актуализираме тази Политика за обработване на “бисквитки”, когато е необходимо. Ще споделим съобщение на уебсайта, ако такива промени се прилагат, но е необходимо периодично да проверявате тази политика за актуализации.

 

13.Обратна връзка

Обратната връзка с Вас е важна за нас. Бихме искали да чуем Вашите идеи, мнения и коментари.

 

14. Промени в настоящата Политика за защита на личните данни:

Тази Политика за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги, ще сте наясно каква информация събира „СИТИ ГЕЙМИНГ“АД, как и за какви цели я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива), ще я споделя с други страни. Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, може да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните: e-mail: dpo@ctgaming.com, Р. Гаджалова

 

 

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 15.12.2023г.