en bg
Социални мрежи
culture and engagement
Корпоративна култура и ангажираност

Нашата корпоративна култура се дефинира с ефективна работа, ангажимент към служителите и мисъл за бъдещето, които стимулират инвативното мислене и развиват компанията. По този начин гарантираме, че нашият екип е доволен от работата, която извършва и има силна връзка с компанията.
Именно поставените от нас норми на корпоративна култура ни карат да постигаме превъзходни резултати, като си поставяме ясни бизнес цели, създаваме среда на взаимно доверие и насърчаваме хората от нашия екип да се развиват и да преоткриват своите възможности непрекъснато.

talent
Привличане и задържане на таланта

Прилагането на солидна стратегия за създаване и задържане на нашите екипи ни гарантира, че най -добрите хора работят за компанията и съдействат със своя талант за развитието й. За целта сме формулирали стратегии за набиране и задържане на хора в екипа, които включват четири ключови компонента:
1. Намиране и привличане
2. Развитие
3. Мотивация
4. Задържане

В екипната работа се ръководим от взаимното уважение и доверие един към друг.

Internship
Стажантски програми

 Ние използваме широк спектър от методи за партньорства с училища и университети, за да подготвим бъдещи кадри за компанията. Нашите връзки с образователни институции и образователни консултанти ни позволяват да предложим възможности за работа на талантливи младежи, като им отваряме пътя за придобиване на опит, която може да промени живота им.
Следете нашите стажантски програми: CTechnology Internship

empl dev
Кариерно развитие

Насърчаването на професионалното развитие на всеки от нашия екип, включително с персонализирани планове, създава привлекателна работна среда в компанията. Инвестирането в програми за развитие на уменията е от съществено значение за нас, защото е гаранция за благосъстоянието на компанията. Развитието на екипа ни е приоритет за нашата корпоративна култура и гарантира отлични резултати.