en bg
Социални мрежи

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СИТИ ГЕЙМИНГ АД 
Съдържание:

Обща информация
Информация относно Администратора на лични данни
Информация относно компетентния надзорен орган
Защо събираме лични данни?
Каква информация събираме за вас?
Как защитаваме информацията Ви?
На кой може да предоставим личните Ви данни?
Как събираме информация?
Какви принципи спазваме при събирането, съхранението и обработката на лични данни?
За какъв срок съхраняваме личните Ви данни?
Какви са вашите права?
Какви са правата на СиТи Гейминг АД?
Политика за бисквитки
Обща информация
От 25 май 2016 г. е в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) на гражданите на Европейския съюз. СиТи Гейминг АД спазва напълно изискванията на регламента и събира лични данни, необходими за качественото предоставяне на услугите ни.
В тази политика може да намерите информация за това:

Какви лични данни събираме за вас, потребителите ни, и с каква цел
Как съхраняваме личните Ви данни и за какви срокове
С кого и защо споделяме личните Ви данни
Как може да получите пълна информация за това какви лични данни съхраняваме за вас
Как може да изискате да Ви „забравим“ – или да изтрием всички лични данни, които съхраняваме за вас и за които нямаме задължения да съхраняваме по силата на други закони, извън GDPR
В случай на въпроси, Винаги може да се обърнете към нас на имейл dpo@ctgaming.com, а ние ще отговорим в рамките на 1 работен ден.

Информация относно Администратора на лични данни
Наименование: СиТи Гейминг АД
Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Илинден, ул. „Кукуш“ №7
Имейл: dpo@ctgaming.com
Телефон.: +359 2 812 94 52
СиТи Гейминг АД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: +359 2 915 3 518
Имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Защо събираме лични данни?
Събираме лични данни от вас, за да:

Ви уведомяваме за най-новите ни продукти и събитията, свързани с компанията
Подобрим предлаганите от нас продукти и решения

Конкретните причини, поради които събираме лични данни, са:

регистрация за получаване на безплатен тест за продуктите и решенията ни;
статистически цели;
изпращане на информационни съобщения (нюзлетъри), за нови версии на решенията ни, продуктови ъпгрейди и др.
Личната информация е необходима на СиТи Гейминг АД за непосредствена комуникация с клиентите, за предоставяне на отговори на зададени от тях въпроси и изпълнение на заявени техни искания.
Личните данни ще бъдат използвани само при дадено съгласие от клиента и за целите на директния маркетинг чрез електронна поща.
При изпратено на сайта запитване за продукт е възможно да се наложи пряка връзка с клиента за получаване на допълнителна информация, необходима за обработка или изпълнение на подадена заявка и/или искане.
С изключение на случаите, в които разкриването на такава информация на трети лица се изисква по закон, лична информация може да бъде разкривана само след предварителното одобрение от клиента.

Каква информация събираме за вас?
Посетителите на сайта на СиТи Гейминг АД могат да ги използват за информационни цели, без да предоставят лична информация и да се идентифицират пред СиТи Гейминг АД. В случай обаче, че желаете да бъдете информирани и да получавате всички новини, свързани с компанията, е необходимо да създадете профил. В него може да съхраняваме следната информация за вас:

Данни за контакт: име и фамилия, адрес, телефонни номера, имейл адрес(и), факс номер(а);Цел на събирането на информация: подобряване на начина, по който комуникираме продуктите и услугите си към вас, нашите потребители; повишаване на информационната сигурност;
Основание за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация при посещение в сайта ни и съгласие с Политиката ни за ползване на лични данни;
Информация за клиентска история:
Яъбирани от контакти с търговски представител или техническа поддръжка (например : запитвания, консултантска информация, история на техническо обслужване);
СиТи Гейминг АД не събира и не обработва лични данни, които може да разкрият:

расов или етнически произход;
финансово състояние;
политически, религиозни или философски убеждения;
членство в синдикални или други организации, клубове и т.н.;
генетични и биометрични данни;
здравословното състояние;
сексуален живот;
сексуална ориентация;
данни за дебитната или кредитната карта на потребителите си.
СиТи Гейминг АД не събира и не обработва лични данни, които не са предоставени лично от субекта на данни на нас или оторизиран наш партньор.

Как защитаваме информацията Ви?
СиТи Гейминг АД се ангажира със защитата на личните данни на посетителите на сайта. Ние и нашите партньори работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции за защита на вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните. СиТи Гейминг АД полага максимални усилия и предвижда подходящи мерки за предотвратяване и минимизиране на рисковете от неоторизиран достъп, неправилно използване и неточности на лична информация.

На кой може да предоставим информацията Ви?
Обръщаме специално внимание, че СиТи Гейминг АД може да предоставя обобщена статистика за клиенти на дружеството, тенденциите в трафика, както и свързаните със сайтовете ни информация на доверени трети страни, но тази статистика не включва лична информация.

Компании, които ни помагат да анализираме поведението Ви и начина, по който взаимодействате с продуктите и услугите ни (Google, SurveyGizmo)
Компании, които могат да ни помогнат в разпространението на маркетингова и рекламна комуникация – пряко (имейли – MailChimp) или непряко (Google, Facebook, LinkedIn)
СиТи Гейминг АД не предоставя информацията Ви на компании, за които не сме проверили, че спазват изискванията по новия регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation). В случай, че имате подозрения за некоректни практики във вече споменатите компании, молим да ни сигнализирате, за да можем да извършим повторна проверка, на: dpo@ctgaming.com

Как събираме информация?
СиТи Гейминг АД събира лични данни през следните канали и по следните поводи:

Ако се свържете с нас директно, чрез:
Уебсайтовете ни;
Телефоните ни за контакт;
Формите за контакт;
Имейлите за контакт;
Секциите за техническа поддръжка;
Профилите ни в социални медии като Facebook, LinkedIn, YouTube – чрез лично съобщение, коментар или по друг начин;
Какви принципи спазваме при събирането, съхранението и обработката на лични данни?
СиТи Гейминг АД не купува лични данни от посредници и други подобни компании, нито продава лични данни на клиентите си.
СиТи Гейминг АД по своя собствена инициатива или по искане на клиента ще попълва, редактира или заличава всяка непълна, неточна или остаряла лична информация, запазена във връзка с експлоатацията на сайта.
Съгласно действащото законодателство непълнолетни лица не могат да изпращат информация чрез сайта на СиТи Гейминг АД. В случая е необходимо съгласие на родител или настойник, дадено преди подаване на информация към СиТи Гейминг АД. Съгласието на родителя / настойника се предоставя отново чрез сайта.

Принципите, от които се водим при работа с лични данни, за:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
сигурност на данните;
свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите.
За какъв срок съхраняваме личните Ви данни?
С цел предоставяне на максимално адекватни услуги и изпълнение на задълженията си към държавните органи , съхраняваме личните Ви данни за период, не по-дълъг от законово изисканото или периода на ползването на продуктите и услугите ни (но не повече от 1 година).

Какви са вашите права?
Вие имате право на:

право на оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни;
право на достъп. Може да поискате СиТи Гейминг АД информация за това какви ваши лични данни и с каква цел обработваме и съхраняваме. СиТи Гейминг АД си запазва правото на налагане на административна такса в случай на прекомерен брой искания или подозрения за некоректна практика;
право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
право на изтриване („правото да бъдеш забравен“). СиТи Гейминг АД ще се съобрази с желанието на потребителите си да бъдат забравени - да изтрием цялата съхранявана от нас неанонимизирана информация - когато:
личните данни повече не са ни необходими за целите, за които са били събирани или обработвани;
няма друго правно основание за обработването на личните данни;
възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни (например, не желаете да получавате повече маркетингова комуникация от нас);
личните данни са съхранявани незаконосъобразно или трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законодателство.
СиТи Гейминг АД си запазва правото на отказ да изтрие лични данни, в случаите, в които е на лице основателна законова или друга причина за това.
право на ограничаване
получаване на информация.
Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679
Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679. Може да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от СиТи Гейминг АД.
Може да упражните всяко едно от горните права, като се свържете с нас на: dpo@ctgaming.com
СиТи Гейминг АД може да поиска да удостоверите своята самоличност, за да удостоверим съвпадение на лицето, което пожелае да упражни което и да било право.

Какви са правата на СиТи Гейминг АД?
СиТи Гейминг АД си запазва правото да променя или изменя по всяко време тази Политика за защита на личните данни, да променя, модифицира или откаже достъп до сайта, или неговото съдържание без предварително уведомление. Препоръчително е настоящият сайт да се посещава по-често, за да бъдат преглеждани актуалните условия, които се считат обвързващи за клиента.

Политика за бисквитки

Какво са бисквитките?
“Бисквитките” са малки текстови файлове, поставени на твърдия ви диск, които ни помагат при предоставянето на по-персонализиран уебсайт. Например, “бисквитка” може да бъде използвана за съхраняване на информация за резервации или област на сайт, така че да не се налага да го въвеждате отново при последващи посещения на този сайт или област. Ние използваме тези технологии, за да направим навигацията на уебсайта по-лесна за вас и да ви предоставим по-добре персонализирано съдържание.
Ние използваме тези технологии, за да съберем информация за проследяване и статистика относно използването на уебсайта. Например събираме информация за посещенията на страници и навигация, за да определим кои услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание. По същия начин събираме информация за услугите, които разглеждате, за да се определи какво съдържание е от най-голям интерес за Вас. Използваме също и информация за проследяване, за да генерираме различни отчети относно използването на уебстраницата. Тези отчети съдържат обобщена информация за потребителите.
Можем да използваме онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети страни и социални медийни платформи. Тези технологии ни помагат да измерим ефикасността на нашите маркетингови и осведомителни кампании и да разберем как посетителите навигират към уебсайта.
Използваме тези технологии за събиране на статистически данни за посетителите, които взаимодействат с уебсайт и друго онлайн съдържание, за да се прецени ефективността на нашите реклами и да се предостави по-значима информация на нашите посетители. Информация за бисквитките, използвани на нашия уебсайт, можете да намерите в секцията „Описание на бисквитките“ по долу. Индивидуалните сайтове могат да използват допълнителни “бисквитки” или аналитични инструменти на трети страни. За повече информация относно “бисквитките” и инструментите на трети страни, използвани на нашия уебсайт, моля, прегледайте информацията за “бисквитките” на отделните сайтове, които посещавате.
Много браузъри позволяват на хората, които са загрижени за “бисквитките”, да ги отхвърлят. В повечето случаи можете да откажете или да изтриете една или повече “бисквитки” и да имате достъп до уебсайтовете, но функционалността на сайтовете, които искате да посетите, може да бъде нарушена. Можете да изтриете “бисквитките” на сайта от системата си, след като завършите разглеждането на уебсайтовете, ако желаете. Като потребител трябва да приемете определени “бисквитки”, за да имате възможност да се възползвате от нашите специални предложения.
За да управляваме правилно сайта, ние също регистрираме информация за вашата операционна система, тип браузър и IP адрес. Ние събираме тази информация с цел да оптимизираме визуализацията на уебстраницата.
Използвайки нашия уебсайт, вие имате възможността да управлявате своите бисквитки лесно и ефективно. Необходимо е да се съгласите с използването на всички бисквитки за да получавате специални предложения и за да се възползвате от всички функционалности на нашата уебстраница. Вашето валидно съгласие е необходимо, спрямо приложимото законодателство, за използваните от нас на “бисквитки”, изброени в „Описание на бисквитките“, и на разположението на тези “бисквитки” на вашето устройство за описаните цели.
Описание на бисквитките - “Бисквитките” са малки текстови файлове, поставени на вашия компютър от уебсайтовете, които посещавате. Те се използват широко, за да функционират уеб сайтове или да работят по-ефективно, както и да предоставят информация на собствениците на сайта. Използването на “бисквитки” вече е стандартно за повечето уебсайтове. Ако не се чувствате комфортно с използването на “бисквитки”, можете да ги управлявате и контролирате чрез браузъра си, включително премахването на “бисквитките”, като ги изтривате от “историята на браузъра” (кеш), когато напуснете сайта.

Съществуват два основни вида “бисквитки”:
“Сесийни” и “Постоянни” . Сесийните бисквитки остават в браузъра ви само по време си сесията (докато разглеждате уеб страницата), т.е. докато не напуснете уебсайта. Постоянните бисквитки остават съхранени в браузъра ви след приключване на сесията (освен ако не са изтрити от вас).
Съществуват различни категории бисквитки според тяхното предназначение, а именно:
“Функционалност” – позволяват на уеб сайта да запомни всички избори, които правите относно уебсайта (например промени в размера на текста, персонализирани страници) или да активирате услуги като коментиране на блог.
 „Предпочитания“ – събират информация за използването на уебсайта, като посетените уеб страници и всички съобщения за грешки; те не събират лична информация и събраната информация се обобщава така, че тя да е анонимна. Бисквитките за ефективността се използват, за да подобрят начина, по който даден уеб сайт работи.
 „Маркетингови“ – събират информация за навиците Ви при сърфиране в интернет, включително сайтовете, които посещавате, за да можем да Ви предлагаме продукти, които смятаме, че може да са подходящи за Вас (напр. чрез банери и други реклами във Фейсбук и други сайтове, които посещавате).
„Статистически“ – събират само анонимизирана информация за това как потребителите използват уебсайта, напр. кои части от уебсайта се посещават повече.

Управление на бисквитките на „Анализ“
Можете да се откажете от анонимното си история на сърфиране в нашите уебсайтове или приложения, записани от “бисквитките” за анализ. Ние използваме следните доставчици на услуги и можете да научите повече за техните правила за поверителност и как да се откажете от своите “бисквитки” за анализ, като кликнете върху следните връзки:

GDPR и Вашите права според законодателството на ЕС
Общият регламент за защита на личните данни (The General Data Protection Regulation) “GDPR”, (Регламент (ЕС) 2016/679) дава някои нови права на жителите на Европейския съюз и засилва влиянието на някои от вече съществуващите.
Тъй като използването на “бисквитките”, поставени на сайта, позволява идентифицирането на компютър, устройство или личността, която го използва, според GDPR, това са лични дани. Следователно, Политиката за сигурност се отнася за всякакви видове лични данни, събирани от потребителите.
Политика за обработване на “бисквитки” - промени и актуализации
Запазваме правото си да променяме и актуализираме тази Политика за обработване на “бисквитки”, когато е необходимо. Ще споделим съобщение на уебсайта, ако такива промени се прилагат, но е необходимо периодично да проверявате тази политика за актуализации.

Обратна връзка
Обратната връзка с Вас е важна за нас. Бихме искали да чуем Вашите идеи, мнения и коментари.

Последна актуализация - януари 2020 


Изтегли: Декларация на ръководството
Вижте повече на тази страница.